Montera lamellgardiner på väggfäste

Innan du börjar monteringen tänk på att fästena bör sitta 5-20cm in från varje ytterkant på skenan.

Om du har fler än 2 fästen till dina lamellgardiner, använd alla de fästen som är medskickat för att förhindra att skenan sitter löst eller trillar ner, fördela fästena jämt längs hela skenans längd.