Att mäta

Tänk på att göra avdrag för dina produkter!

Om fönstret är 89 cm brett kan inte produkten vara 89 cm bred då kommer inte den att få plats.

Dra hellre av 1 millimeter för mycket än 1 millimeter för lite. Vi rekommenderar 3 millimeter avdrag.

Alltså, är fönstret 89 cm brett? Beställ produkten 88,7 cm bred.