Montera våra gardinskenor

Använd alla de fästen som är medskickat för att förhindra att skenan sitter löst eller trillar ner, har du fler än två fästen, fördela dem jämt längs hela gardinskenans bredd.