Montera våra persienner

Innan du börjar monteringen tänk på att fästena bör sitta minst 7 cm in från vardera ytterkant på produkten.

Använd alla de fästen som är medskickat för att förhindra att persiennen sitter löst eller trillar ner, har du fler än två fästen, fördela dem jämt längs hela persiennens bredd.